برخی از پروژه های اجرا شده در سالنهای صنعتی و صنایع سبک و سنگین


-         شرکت ایران خودرو - سالن پرس شاپ 3 ( کفسازی با پوشش سخت صنعتی آرملات فلزی )

-         کارخانه گروه صنعتی ایدرو لندرا – جاده مخصوص کرج ( کفسازی با بتن لیسه ای )

-         کارخانه شرکت پلاسکوکار سایپا – جاده قدیم کرج ( کفسازی با بتن لیسه ای )

-         کارخانه صبا باتری ( کفسازی با بتن لیسه ای )

-         شرکت مهندسی ماتریس- شهرک صنعتی پرند ( کفسازی با پوشش سخت صنعتی آرملات)

-         کارخانه شیخی پلاستیک- شهرک صنعتی نصیرآباد (کفسازی سالن و محوطه با پوشش سخت صنعتی آرملات )

-         کارخانه ایمان پلاستیک- شهرک صنعتی نصیرآباد - سرو 17(کفسازی با پوشش سخت صنعتی آرملات )

-         کارخانه صنعتی هنرمند – شهرک صنعتی نصیرآباد- سرو 22 ( کفسازی با پوشش سخت صنعتی آرملات )

-         کارخانه تک جو (هیدرولیک پارکر)– شهرک صنعتی نصیرآباد- سرو 22 (کفسازی با پوشش سخت آرملات )

-         کارخانه شرکت آسکوم تهران – شهرک صنعتی اشتهارد (کفسازی با پوشش سخت صنعتی آرملات)

-         کارخانه مبلمان اداری نیلپر – شهرک صنعتی پرند (کفسازی با پوشش سخت صنعتی آرملات)

-         کارخانه صنایع رایانه ای فراسو – شهرک صنعتی پرند (کفسازی با پوشش سخت صنعتی آرملات)

-         شرکت پتروکاران - پتروشیمی اراک (کفسازی با پوشش سخت صنعتی گرانولیت)

-         گیربکس سازی رضایت – شهرک صنعتی نصیرآباد (کفسازی با بتن لیسه ای)

-         کارخانه صنعتی مهاجری– شهرک صنعتی نصیرآباد (کفسازی با بتن لیسه ای)

-         کارخانه صنعتی فرزانه – شهرک صنعتی نصیرآباد (کفسازی با بتن لیسه ای)

-         کارخانه صنعتی چسب پارس – شهرک صنعتی نصیرآباد (کفسازی با بتن لیسه ای)

-         کارخانه لوازم خانگی فامیلی کره – شهرک صنعتی کاسپین قزوین (کفسازی با بتن لیسه ای)

-         کارخانه امیا پارس – ساوه شهر صنعتی کاوه ( کفسازی با پوشش سخت صنعتی)

-         انبار شرکت خدمات انفورماتیک ایران – جاده مخصوص کرج ( کفسازی با پوشش اپوکسی)

-         سوله های کارگاهی ایستگاه گاز شهر صنعتی کاوه – ساوه ( کفسازی با پوشش سخت صنعتی گرانولیت)

-         چاپخانه شرکت زیراکس – شهر صنعتی شورآباد ( کفسازی با پوشش سخت صنعتی آرملات)

-         کارخانه شرکت مهندسی تالیران – صفادشت ( کفسازی با پوشش سخت صنعتی گرانولیت)

-         کارخانه لوازم خانگی اورانوس – شهرک صنعتی پرند ( کفسازی با پوشش سخت صنعتی آرملات)

-         پالایشگاه اراک – جاده شازند ( کفسازی با پوشش سخت صنعتی گرانولیت)

-         شرکت خدمات فنی رنا – تهران جاده مخصوص کرج ( کفسازی با پوشش سخت صنعتی گرانولیت)

-         کارخانه شرکت داروسازی سیناژن – گرمدره کرج ( کفسازی با پوشش سخت صنعتی گرانولیت)

-         کارخانه صنایع خودرو سام صنعت – شهر صنعتی پرند ( کفسازی با پوشش سخت صنعتی هاردتاپ)

-         کارخانه کاشی سرام نگار –شهر صنعتی کاوه ساوه ( کفسازی با پوشش سخت صنعتی گرانولیت)

-         کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ سالن LGV– شیراز ( کفسازی با پوشش سخت صنعتی آرملات)

-         سالن LGV کارخانه کاشی ایرانا - تهران ( کفسازی با پوشش سخت صنعتی گرانولیت)

-         سالن کارخانه ستبر گرانول کاشی ایرانا - تاکستان ( کفسازی با بتن لیسه ای)

-         کارخانه شرکت سبزگستر – فرودگاه پیام مهرشهر کرج ( کفسازی با پوشش سخت صنعتی گرانولیت)

-         کارخانه شرکت ابارا – شهرک صنعتی پرند ( کفسازی با پوشش سخت صنعتی گرانولیت)

-         مرکز تحقیقات مخابرات ایران – کارگر شمالی( کفسازی با پوشش سخت صنعتی گرانولیت)

-         مرکز معاینه فنی میثم – جاده مخصوص کرج کیلومتر 17 ( کفسازی با پوشش سخت صنعتی گرانولیت)

-         انبار بازرگان – شهرک صنعتی شورآباد (کفسازی با بتن لیسه ای)

-         کارخانه شرکت فارس ایران – شهرک صنعتی کاوه ( کفسازی با پوشش سخت صنعتی هاردتاپ)

-         کارخانه صنایع پلاستیک رحمتی – شهرک صنعتی بهارستان ( کفسازی با پوشش سخت صنعتی هنکل)

-         کارخانه فیلتر سرکان – تویسرکان ( کفسازی با پوشش سخت صنعتی گرانولیت)

-         کارخانه شرکت فناوری اطلاعات خوارزمی – شهرک صنعتی مامونیه ( کفسازی با پوشش سخت صنعتی آرملات)

-         کارخانه پروفیل یوپی وی سی آکام – جاده طالقان ( کفسازی با پوشش سخت صنعتی هاردتاپ)

...........